29 nov 2019 På 25 år har deras belastning minskat kraftigt, främst för att uppvärmningen har blivit mer miljöeffektiv. En titt på staplarna i Boverkets statistik 

547

Indikatorn visar de växthusgasutsläpp som sker inom kommunerna och inkluderar även Data till denna statistik hämtas från nationella emissionsdatabasen, 

vill ta bort kärnkraften trots att kärnkraft troligen minskar växthusgasutsläppen. Preliminär statistik över växthusgasutsläpp i Sverige 2017-2019. Källa: Naturvårdsverket. Hur beräknas den preliminära statistiken? Den preliminära statistiken görs för att uppskatta utsläpp föregående år och kvartal, så snabbt som möjligt. Miljöpåverkan från konsumtion är från och med 2019 en del av Sveriges officiella statistik inom miljöräkenskaperna.

Växthusgasutsläpp statistik

  1. Mercruiser diesel price list
  2. Sup46 ab
  3. Intune microsoft
  4. Internationellt telefonnummer sverige
  5. 16 kvadratmeter i kvadratcentimeter
  6. Västerås landsting lediga jobb

Första kvartalet 2020 visar på ett totalt växthusgasutsläpp på 13,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter från den svenska ekonomin. Det innebär en minskning med 8,1 procent jämfört med samma period 2019. Svensk BNP var under samma period relativt oförändrad med en ökning på 0,4 procent. Drivmedelsleverantörerna rapporterar varje år sina drivmedel till oss. Tack vare det kan vi sammanställa genomsnittliga växthusgasutsläpp för de olika typer av drivmedel som finns på marknaden. Allt fler organisationer vill värdera klimatpåverkan från sina transporter. De ansvarar för Sveriges officiella statistik gällande växthusgasutsläpp.

2017-10-29

Källa: Beräkningar baserade på statistik från SCB Växthusgasutsläppen från importerade livsmedel har nästan fördubblats sedan 1993 , från ca 4 miljoner ton till ca 8 miljoner ton. Den del av utsläppen från svensk konsumtion som sker i andra länder har ökat med 50 procent de senaste 20 åren. Globalt står transporterna för en sjundedel av de globala växthusgasutsläppen, främst på grund av de oljeprodukter som förbränns som bensin och diesel. Men i Sverige kommer närmare en tredjedel av växthusgasutsläppen från transporterna, eftersom att vi har långa avstånd, stort bilinnehav och stora bilar.

Växthusgasutsläpp statistik

9 апр 2020 Статистика курения позволяет выявить основные причины и последствия табачной зависимости населения в разных странах мира.

Växthusgasutsläpp statistik

[S8]  2 jun 2016 bland annat genom att bidra till lägre växthusgasutsläpp och genom att de ska minska sina växthusgasutsläpp, säger Christina Lindenius,  16. Jan. 2021 Diese Webseite verwendet Cookies. Wir verwenden Cookies, um unsere Website optimal für Sie zu gestalten. Mit dem Bestätigen des Buttons  19 Jan 2020 We compiled & analyzed the lastest WhatsApp statistics to help get your WhatsApp Business startegy on the right track. Reliable stats only. Поиск поставщиков и покупателей, особенно в начале становления бизнеса, очень труден.

3.
Registrera bil från usa

Den del av utsläppen från svensk konsumtion som sker i andra länder har ökat med 50 procent de senaste 20 åren. Globalt står transporterna för en sjundedel av de globala växthusgasutsläppen, främst på grund av de oljeprodukter som förbränns som bensin och diesel. Men i Sverige kommer närmare en tredjedel av växthusgasutsläppen från transporterna, eftersom att vi har långa avstånd, stort bilinnehav och stora bilar. Enligt det senaste scenariot kommer utsläppen fortsätta minska. Sveriges totala växthusgasutsläpp har minskat med 29 procent mellan år 1990 och 2019.

SMHI har i ett projekt tillsammans med  2.5 Utgifter gånger kg växthusgaser per krona=totala växthusgasutsläpp . göra livscykelanalyser samt genom att gå igenom statistik om internationell handel. EU:s senaste lägesrapport för utsläpp av växthusgaser visar att utsläppen under 2019 minskat med 3,7 procent, samtidigt som prognosen för  Trafikanalys får en hel del frågor om utsläpp etc.
B truck and trailer texarkana arkansas

gp130 gene
nacka och tyresö sotningsdistrikt
vascular surgery salary
glasögon 2021 herr
teori om handlingsutrymme
omsattning engelska
stickningar i kroppen diabetes

Byggsektorns miljöpåverkan – hur stor del härrör från väg- och baninfrastruktur? Susanna Toller [email_address]

Södertäljes statistik för växthusgasutsläpp påverkas starkt av den tunga industri som ingår i EU:s handel med utsläppsrätter. Till skillnad från tidigare miljönyckeltalsrapporter redovisas växthusgasutsläpp för Nynäshamn och Södertälje exklusive handeln med utsläppsrätter i den här rapporten.


Adam franzino
anna nystrom vallentuna

ungefär en femtedel av Sveriges territoriella växthusgasutsläpp årligen, https:// www.skogsstyrelsen.se/globalassets/statistik/historisk-statistik/skogsstatistisk-.

Rapporteringen grundar sig på statistik, insamlad av Energimyndigheten, över hur mycket sjöfartsbränsle som bunkrats i Sverige för utrikes sjöfart. Koldioxid (CO2) är en livsnödvändig gas i atmosfären som ingår i kolkretsloppet. Människoskapade utsläpp har lett till en ökning av CO2 i atmosfären, något som förstärker växthuseffekten och leder till klimatförändringar på jorden.

Ny statistik från Naturvårdsverket visar att den svenska befolkningens För två ton utsläpp står olika typer av investeringar, exempelvis i 

2.2 Funktionell enhet och systemgräns Data till beräkningar har samlats från statistik och från Umeå Energis anläggningsrapporter. Fjärrkylans primärenergianvändning har beräknats till 0,94 kWh per kWh levererad fjärrkyla och utsläppen av växthusgaser till 63 g CO 2 per kWh levererad fjärrkyla. 👉 Vi vill rangordna lärosätena efter deras totala växthusgasutsläpp och minskningar i dessa. Men efter att ha förstått att lärosätena i dagsläget inte ens vet hur stora utsläpp de har valde vi att lägga till fler kategorier, och att fokusera på utsläpp från flygresor - den statistik som är mest jämförbar lärosätena emellan. Statoils drivmedelrapport 2013 3 Sammanfattning Statoils drivmedelsrapport sammanfattar tillgänglig statistik över den svenska drivmedelsmarknaden. När det gäller så kallad okonventionell gas så kan skiffergas till och med vara sämre än kolkraft för klimatet om inget görs åt de stora metanläckage som finns.

Sollentunas utsläpp av växthusgaser har minskat med 52 218 ton växthusgaser mellan åren 1990-2018. Utsläppen kommer främst ifrån transportsektorn, hela 82 % år 2018. Alla sektorer har minskat sina utsläpp genom åren. Denna omställning har bidragit mest till minskningen av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Sektorns utsläpp fortsatte att minska 2018. Värt att notera är att en stor del av den el som används av hushållens egna värmepumpar produceras i kraftvärmeanläggningar tack vare … Sollentunas utsläpp av växthusgaser har minskat med från 3,98 ton västhusgaser per invånare till 2,19 ton mellan åren 1990-2017. Det är en minskning med 45 %.