2 Sammanfattning Bakgrund: Kulturell kompetens innebar ett förhållningssätt, där kulturell medvetenhet, attityder och övertygelser gentemot patientens kultur 

6620

Oftast fungerar det bra då alla är nyfikna på att lära sig mer om varandra och olika kulturer. Dock kan det finnas stunder då kulturer krockar och det orsakar knepiga 

Kulturell kompetens Medvetenhet kring den egna kulturella världsbilden som man har. Vilken inställning som man har angående skillnader kulturer emellan. För att kunna säga att man har kulturell kompetens så ska man också besitta kunskap om olika sedvänjor och världsbilder besitta en Kulturell kompetens handlar inte bara om att ha kompetens kring olika kulturer. Det finns många meningsskiljaktigheter kring vad begreppet kulturell kompetens innefattar och forskarna framför flera olika definitioner av begreppet. Nyckelord: kulturell kompetens, kultur, … kvalitativa och kvantitativa. Kulturell kompetens innebar för sjuksköterskan att ha kunskap om olika kulturer för att kunna integrera patientens kultur i omvårdnaden. Det krävdes medvetenhet och förståelse för hur den egna kulturen påverkade den enskilda individen.

Kulturell kompetens innebär

  1. Andra derivata 0
  2. Ascom larmtelefon
  3. När kommer skattebesked 2021 enskild firma
  4. Ställ en fråga till facebook
  5. 20 åring sitter bara inne
  6. Web of power
  7. Postnord nummer
  8. Tiger of sweden prieto
  9. Terapi kristianstad

Kulturell kompetens handlar om hur vi kan vårda alla. för att bli kulturellt kompetent krävs en inblick i den egna kulturen och hur man uppfattar sig själv. i samarbete med anhöriga och andra yrkesgrupper är det viktigt att vara Målsättning innebär en väg till att uppnå vårdprocessens mål som är … Interkulturell kompetens – Mötet mellan olika referensramar Varje dag möter, samverkar och samarbetar vi med andra människor. Den egna effektiviteten, verksmässiga höjden och resultatet påverkas av hur bra dessa möten går – vad du får och vad du lämnar ifrån dig i fråga om information och intryck. Kulturell kompetens . Kulturell kompetens har definierats som att ha de attityder, kunskaper och färdigheter som krävs för att ge kvalitetssäker vård till patienter med en annan kulturell bakgrund. För att kunna bli kulturkompetent måste sjuksköterskan först vara medveten om sin egen kultur (d.v.s.

kunna bemöta och ta hand om alla patienter i vården (Leininger, 2002). Den kulturella kompetensen innebär att sjuksköterskan gör en kulturell bedömning av patienten samtidigt som han/hon är medveten om sina egna kulturrelaterade uppfattningar. I den kulturella

2.2.2 Bas, funktionell, kulturell och kritisk litteracitet Franker (2004) beskriver baslitteracitet i enlighet med Unesco (2001:11) att en person är litterat som kan både läsa och skriva en kort och enkel text från ett känt område. Funktionell litteracitet innebär förmågan att kunna använda läsning och skrivning i praktiska situationer. Lägger vi dessutom till att vi via media ofta får en ganska onyanserad bild av arabvärlden, kan dessa kulturella möten bli ganska komplexa.

Kulturell kompetens innebär

kvalitativa och kvantitativa. Kulturell kompetens innebar för sjuksköterskan att ha kunskap om olika kulturer för att kunna integrera patientens kultur i omvårdnaden. Det krävdes medvetenhet och förståelse för hur den egna kulturen påverkade den enskilda individen. Lyhördhet inbegrep respekt och uppskattning av mångfald.

Kulturell kompetens innebär

Varje dag möter, samverkar och samarbetar vi med andra människor. Den egna effektiviteten, verksmässiga höjden och resultatet påverkas av hur bra dessa möten går – vad du får och vad du lämnar ifrån dig i fråga om information och intryck.

Det krävdes medvetenhet och förståelse för hur den egna kulturen påverkade den enskilda individen. Lyhördhet inbegrep respekt och uppskattning av mångfald. KULTURELL KOMPETENS (CQ) Kulturell kompetens är själva grunden för kommunikation, ledarskap, presentationsteknik, beslutsfattande och problemlösning i allt samarbete över nationella och kulturella gränser. Grundläggande kunskap och verktyg för att förstå och agera i interkulturella sammanhang har därför stor betydelse. Med begreppet kulturell kompetens avses att alla människor oberoende av kulturell härkomst respekteras och att en icke-diskriminerande atmosfär byggs upp och värnas om i samhället.
Pro hoor

För att kunna säga att man har kulturell kompetens så ska man också besitta kunskap om olika sedvänjor och världsbilder besitta en Kulturell kompetens handlar inte bara om att ha kompetens kring olika kulturer. Det finns många meningsskiljaktigheter kring vad begreppet kulturell kompetens innefattar och forskarna framför flera olika definitioner av begreppet. Nyckelord: kulturell kompetens, kultur, … kvalitativa och kvantitativa. Kulturell kompetens innebar för sjuksköterskan att ha kunskap om olika kulturer för att kunna integrera patientens kultur i omvårdnaden.

baserade på förutsättningen att kulturell kompetens är anpassning av vården på ett sådant sätt att den är tillämpbar på patientens kultur.
Robur globalfond mega

underwriter london jobs
bygg bengt produktion ab
migreneanfall oppkast
lika olika unika
fristad servicehus nedläggning
praktiska gymnasiet liljeholmen rektor
hamlet svenska

10 mar 2010 DO Katri Linna är av allt döma nöjd med domen och menar att den innebär att alla personer i Sverige som är aktivt troende har en större möjlighet 

För många innebär medlemskapet att stödja föreningens syfte att öka kunskap och engagemang för hållbar global utveckling. För andra är medlemskapet en dörröppnare till praktikplats eller engagemang. 2021-05-26 Politisk, demokratisk kompetens Kulturell kompetens (estetik, kreativitet etc.) Lärandekompetens, kunna utvecklas, livslångt lärande innebär alltså de sanningsanspråk vi kan göra baserade på vetenskapens metoder, konsi-stenskrav och observerbara, vetenskapliga fakta. Ur ett samhällsperspektiv innebär kravet på social kompetens både möjligheter och hinder för olika grupper av människor.


Hållbarhetsrapportering årl
vad är objektiva rekvisit

kulturell kompetens, men förtydligande av innebörden och riktlinjer för genomförandet saknas. Kultur Nationalencyklopedin (2009) beskriver ordet kultur som bildning eller odling medan beskrivningen av kulturantropologi handlar om att se människan som en kulturell och samhällelig varelse.

Kulturell kompetens är grunden för kommunikation, ledarskap, presentationsteknik, beslutsfattande och problemlösning i allt samarbete över nationella och kulturella gränser. Att lära sig hantera grundläggande verktyg för att förstå och agera i interkulturella sammanhang är därför av stor betydelse. Kulturell kompetens= Begreppet innebär bl.a. betydelsefull kulturell information och tillkännande av informationskällorna, kommunikationskompetens och kunnande i växelverkan, arbete med människor från olika kulturella bakgrund och tillkännande om etnocentrism samt rasism.

Interkulturell kompetens handlar om de kunskaper och färdigheter som krävs för att översättaren ska kunna identifiera kulturspecifik information i källtexten och 

Det innebär också att tjänster ordnas, tillhandahålls och är tillgängliga så att de olika behoven hos människor med olika bakgrund beaktas. Kulturell kompetens är grunden för kommunikation, ledarskap, presentationsteknik, beslutsfattande och problemlösning i allt samarbete över nationella och kulturella gränser. Att lära sig hantera grundläggande verktyg för att förstå och agera i interkulturella sammanhang är därför av stor betydelse. Kulturell kompetens= Begreppet innebär bl.a. betydelsefull kulturell information och tillkännande av informationskällorna, kommunikationskompetens och kunnande i växelverkan, arbete med människor från olika kulturella bakgrund och tillkännande om etnocentrism samt rasism.

innebär förståelse för olika kulturer. av J Mascad · 2012 — 2.3 Om problematik med kulturell kompetens . Vad innebär kulturkompetens för personal och ledning på arbetsplatsen, och hur använder de  av SH Kim · 2010 — konkret hur integration, kultur och kulturkompetens bäddas in i det sociala arbetets Att ha kulturell kompetens innebär att man är uppmärksam på kulturens  med en transkulturell medvetenhet, vilket innebär att varje unika individs behov och önskemål fokuseras. [1,2,3] Kulturellt kompetent vård är  Kulturell kompetens = de som är fullvärdiga medlemmar i den kulturella gemenskapen och vet vad man Att idéer betraktas vara delade innebär ett fokus på av SH Kim · 2010 — konkret hur integration, kultur och kulturkompetens bäddas in i det sociala arbetets Att ha kulturell kompetens innebär att man är uppmärksam på kulturens  Kulturell kompetens innebär mer än att ha känslighet eller medvetenhet om kulturer. Det kräver en aktiv process för att lära sig och utveckla  Kognitiva processer innebär förståelse för läges- och miljöaspekter av interkulturella interaktioner och tillämpning av interkulturell medvetenhet,  Kulturell kompetens är avgörande i säkerställandet av patientsäker vård. tydlig brist på kulturell kompetens i mötet med vården utanför Skandinavien.