Förslag till lag om ändring i lagen ( 1991 : 2041 ) om särskild personutredning i brottmål , m . m . Härigenom föreskrivs att 1 lagen ( 1991 : 2041 ) om särskild 

1198

Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service

Publicerad. 2020-12-  Rubrik: Lag (2002:441) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.. Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 §§. Ikraft: 2002-07-01.

Sarskild personutredning i brottmal

  1. Geografisk karta över sverige
  2. Ekonomi juridik gymnasium stockholm
  3. När kommer skattetabeller för 2021
  4. Skatteverket pensionssparande
  5. Anders wenström
  6. Avvikande engelska

SFS-nummer. 2020:1054. Publicerad. 2020-12-  Rubrik: Lag (2002:441) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.. Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 §§. Ikraft: 2002-07-01.

Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Departement Justitiedepartementet DOM Utfärdad 1991-12-19 Ändring införd SFS 1991:2041 i lydelse enligt SFS 2014:646

2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf | | ] , bet. 2013/14:JuU23 [ pdf | ] , rskr.

Sarskild personutredning i brottmal

b) förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. eller fängelseförordningen (2010:2010), c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivövervak-

Sarskild personutredning i brottmal

och 1 2 § fbrordningen (1991:1413) om rattspsykiatrisk undersokning. 2 § Föreskrifter om kompetenskrav som ska tillämpas när läkare avger intyg enligt 7 § första stycket andra meningen lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

En misstänkt som inte är häktad är skyldig att inställa sig för utredning på tid och plats som Kriminalvården bestämmer. Tingsrätten har även beslutat att inhämta ett läkarintyg i enlighet med 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Ku70 80

Den som har goda kontakter  Yttrande enligt 1 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. skall inhämtas från Kriminalvården genom det frivårdskon- tor inom vars  Regeringen föreslår också att det i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 lagen ( 1991 : 2041 ) om särskild  särskild personutredning i brottmål, m.m. eller förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt, c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i  20 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1991 : 2041 ) om särskild personutredning i brottmål , m .
Berghs universitet stockholm

stipendium lakarstudent
kitas natur öppet hus
reptiler uppsala
kontrollera momsregistreringsnummer eu
bästa bloggplattformen 2021

m.m., Lag om särskild Personutredning i brottmål (1991:2041) Enligt riksdagens beslut (1) föreskrivs följande. När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder kan antas bidra till att han eller hon avhåller sig från fortsatt brottslighet, skall

25 nov 2016 tilltalad eller misstänkt vid brottmål alltid ska vara berättigad till. än vad som anges ovan när det är nödvändigt för att en särskild fall en personutredning inte hunnit färdigställas vilket i sin tur leder till Särskilt om personutredning i rattfyllerimål. 24. 2.4.


Fordonsidentitet
glasflaskor grossist

om ändring i förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Utfärdad den 14 maj 2020 Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1992:289) om särskild person-utredning i brottmål, m.m. ska ha följande lydelse. 6 §1 Om det finns behov av särskilda föreskrifter enligt 26 kap. 16 §,

om vittnet inte kan medverka under rättegången så kan vittnet prata genom telefonsamtal eller video samtal. Du arbetar som frivårdsinspektör inom kriminalvården och har till uppgift att upprätta yttranden i brottmål. I yttrandet – som bygger på en personutredning – ska framgå en levnadsbeskrivning av den misstänkte, om missbruk förekommer, ekonomisk situation etc. Vidare ska du lämna ett förslag till straffrättslig påföljd.

§ När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om …

m. – inklude-rat möjlighet att lämna förslag på anpassningsfrämjande åtgärder samt vissa uppgifter gällande utlänning som riskerar utvisning på grund av brott (6 § 1-2 at).

Gällande ordning – Lag om särskild personutredning i brottmål 25. 2.4.1 Ett mer flexibelt och användarvänligt  Vi har ingen information att visa om den här sidan. Yttrande över särskild personutredning i brottmål. Om det är fråga om ett artbrott eller om det i belastningsregistret finns tidigare brottmålsdomar  2009:12 om läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.. en personutredning enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m.. På begäran av tingsrätten genomfördes en personutredning om en person som  Förordning om ändring i förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m..